fredag 29 april 2016

Öppet.

Nu är det öppet, men blött. Bilar är ej tillåtet på banan. Välkommen

Med vänliga hälsningar
Greenkeeper
Jönåkers golf klubb
Nedre Jäder
611 96 Jönåker

Stängt.

Banan är stängd på grund av snö och vatten.

Återkommer när det är spelbart!

Med vänliga hälsningar
Greenkeeper
Jönåkers golf klubb
Nedre Jäder
611 96 Jönåker

torsdag 28 april 2016

Öppet.

Nu är det spelbart! Välkommen

Med vänliga hälsningar
Greenkeeper
Jönåkers golf klubb
Nedre Jäder
611 96 Jönåker